06 October 2009

OverDisk แสดงเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์เป็นกราฟ

ภาพหนึ่งภาพแทนล้านคำพูด คงแปลว่า ถ้าแปลงคำพูดเป็นภาพได้ เราก็สามารถเข้าใจสิ่งที่พูดได้ดีและเร็วกว่า วันนี้เราสามารถแปลงการใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์เป็นรูปภาพได้แล้ว !! โดยใช้โปรแกรม OverDisk

OverDisk คือโปรแกรมที่ช่วยแสดงเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เป็นแผงผังวงกลม เราสามารถเอาเมาส์ไปร่อนบนส่วนต่าง ๆ บนแผนภาพเพื่อดูว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นคือไฟล์อะไร เราสามารถคลิกเพื่อเข้าโฟลเดอร์นั้นได้หรือคลิกขวาเพื่อเปิด file explorer ของ windows มาได้ด้วย
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (Download)

ที่มา - Lifehacker

No comments:

Post a Comment