29 July 2013

The Quick and Easy Way to Effective Speaking (Book)

หนังสือเล่มนี้สอนวิธีการพูด พูดอย่างไรให้คนฟังเข้าใจ และประทับใจต่อสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ  เนื้อหาหนังสือบ่มเพาะมาจากหลายแหล่ง ทั้งประสบการณ์ของตัวผู้เขียน (Dale Carnegie) เอง ประสบการณ์จากการสอนลูกศิษย์ และเรื่องราวของนักพูดที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น

แนวคิดจากหนังสือ มีดังนี้
 • ต้องเชื่อในเรื่องที่พูด เพราะถ้าแค่ตัวเองยังไม่เชื่อ จะไปหวังจะให้คนฟังเชื่อได้อย่างไร
 • ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถพัฒนาพูดให้ดีขึ้นได้ เพราะไม่มีนักพูดคนไหนเก่งได้จากการพูดครั้งแรก
 • หมั่นซ้อมพูดสม่ำเสมอ ยิ่งถ้ามีโอกาสได้พูดต่อหน้าหลายคน ควรทำ เพราะคุณจะมีประสบการณ์การพูดมากขึ้น และจะพูดเก่งขึ้นในครั้งถัดๆ ไป
 • มีเป้าหมายการพูดเสมอ และอย่าพยายามพูดหลายประเด็นเพราะคนฟังตามไม่ทัน
 • ก่อนพูดต้องเตรียมตัวและฝึกซ้อมอย่างดี
 • ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ต้องเตรียมตัวคิดเรื่องให้ทันภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะหากเจอเหตุการณ์เช่นเดิมครั้งถัดไป จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วขึ้น หากนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงประสบการณ์ในอดีตของตน
 • เนื้อหาการพูดให้น่าฟัง ควรเป็น
  • เรื่องราวหรือประสบการณ์ของตน เพราะโดยธรรมชาติ มนุษย์ชอบอะไรที่เป็น"เรื่องราว"
   • ชีวิตวัยเด็ก
   • การต่อสู้ดิ้นรน
   •  งานอดิเรกและการผ่อนคลาย
   • ความรอบรู้พิเศษ
   • ประสบการณ์ไม่คาดฝัน
   • อุดมการณ์และความเชื่อมั่น
  • เล่าให้เห็นภาพ
  • เนื้อหาควรกระชับ 
  •  พูดเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ฟัง ทำการบ้านก่อนพูดว่าผู้ฟังมีภูมิหลังอย่างไร
  • ห้ามพูดศัพท์เทคนิค
 • ไม่จำเป็นต้องฝึกให้เสียงมีพลังโดยการฝึกหายใจด้วยกระบังลม แค่ใส่ใจลงไปในการพูดและพูดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด
 • จบโดยการสรุปประเด็นให้ผู้ฟังอีกรอบ
 •  เปิดฉากต้องทำให้คนสนใจผู้พูดในทันที มีหลักการตามนี้
  • เร้าความสนใจด้วยการบอกข้อมูลไม่หมด ค่อยๆเปิดเผยมาทีละเล็กทีละน้อย
  • ข้อเท็จจริงที่ทำให้ตื่นตระหนก เช่น อัตราการหย่าร้างอยู่ที่ 50%
  • ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมยกมือแสดงความเห็น
  • คำมั่นสัญญาว่าจะเปิดเผยความลับ ในการพูดครั้งนี้
  • ใช้วัตถุดึงดูดสายตา เช่น หยิบเหรียญขึ้นมาและเรียกให้ทุกคนมอง
  • ห้ามขอโทษด้วยวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมา เพราะถ้าพูดไม่ดี คนฟังเป็นคนตัดสินเอง
  • ห้ามพูดเรื่องตลก เพราะมุกที่นำมาใช้อาจไม่ขำ
ประเด็นที่ที่เห็นบ่อยในหนังสือ
 • มั่นใจ
 • วางแผน
 • ฝึกซ้อม
 • จริงใจในเรื่องที่พูด

1 comment: